Onze planeet beschermen met circulaire filteroplossingen voor de zuivering van water, lucht en grond

Dat is onze missie, elke dag weer. Wij vervullen deze missie door bedrijven van filters te voorzien die vervuilende stoffen uit de lucht, het water en de grond opvangen. De filters bevatten natuurlijke actieve kool die als een spons werkt en verontreinigingen opzuigt. Ons innovatief circulair proces stelt ons bovendien in staat om de actieve kool te hergebruiken en tegelijkertijd energie te creëren. Sinds onze oprichting in 1990 zijn wij vastberaden steeds een duurzaam bedrijf, een goede buur en een geweldige werkgever te zijn. En bovenal een positieve impact te hebben op de wereld waarin we leven, door het milieu te beschermen met onze filteroplossingen.

Enkele belangrijke resultaten

200

We zuiveren elke dag het equivalent van 200 olympische zwembaden aan water

80k

DESOTEC draagt bij aan het terugdringen van CO2 emissie met het equivalent van 80.000 personenwagens per jaar

We zijn in staat om de gebruikte kool voor het zuiveren van water, lucht en grond volledig te recyclen, wat onze oplossing circulair maakt

H2O

De zichtbare rook van onze schoorstenen is eigenlijk waterdamp en vrij van vervuiling

20

Onze grote filters zuiveren elk een hoeveelheid lucht die overeenkomt met 20 luchtballonnen, elk uur! En we hebben honderden van deze filters bij klanten geplaatst

500k

Ons zuiveringsproces voor biogas maakt het produceren van hernieuwbare energie mogelijk en staat gelijk aan het verbruik van ongeveer een 500.000 huishoudens.

Sustainable Development Goals: ons kompas

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en de levens en vooruitzichten te verbeteren van iedereen, overal ter wereld. De 17 doelen werden in 2015 ondertekend door alle lidstaten van de Verenigde Naties als onderdeel van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, welke een 15-jarig plan inhoudt om de doelstellingen te behalen.

Om een positieve impact te hebben en onze planeet te helpen beschermen, hebben wij heldere doelstellingen geformuleerd op basis van 5 specifieke SDG’s. Deze fungeren als ons kompas en zijn waar wij echt het verschil kunnen maken via onze business en indirect via die van onze klanten.

 • We zijn trots dat het filteren van vervuiling uit water één van onze kernactiviteiten is.
 • Wij zuiveren kanaal en regenwater zodat het opnieuw gebruikt kan worden in ons reactivatieproces
 • Wij sponsoren elk jaar een lokaal Belgisch festival door ze te voorzien van waterfilters, om zo hun drinkwater consumptie te optimaliseren.
 • Door het zuiveren van biogas en biomethaan ondersteunen wij de productie van en transitie naar hernieuwbare energie in Europa. Elk jaar dragen wij bij aan een besparing van 10 megaton CO2 aan broeikasgassen van vuilstortplaatsen. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 2 tot 3 steenkoolcentrales.
 • De warmte die geproduceerd wordt tijdens het reactivatieproces gebruiken wij deels voor onze eigen organisatie en deels wordt deze overgedragen aan een buurbedrijf. Hiermee besparen we jaarlijks 2.382 ton CO2 uitstoot.
 • We hebben meer dan 1.300 zonnepanelen geïnstalleerd op onze daken, wat ons schone en lokale energie levert en voldoende is om meer dan 40 huishoudens jaarlijks van energie te voorzien.
 • Met onze filteroplossingen en diensten maken we de infrastructuur van onze klanten duurzamer en meer circulair, waardoor ze klaar zijn voor de toekomst.
 • Wij dragen er zorg voor dat er geen verwijderde vervuiling in het milieu terecht kan komen dankzij voortdurend meten en regelmatige grondwatercontroles.
 • Met onze circulaire oplossingen om vervuiling uit lucht, water en grond te filteren, dragen wij bij aan verantwoorde productie voor onszelf en voor onze klanten.
 • Wij hebben een volledig digitale mindset geimplementeerd in onze organisatie om onze impact te minimaliseren. Ook onze marketingmaterialen zijn voornamelijk digitaal.
 • Door het gebruik van gereactiveerde kool in plaats van steeds nieuwe actieve kool besparen we jaarlijks 170.000 ton aan CO2 emissie. .
 • Transport is dusdanig geoptimaliseerd dat het bezorgen van nieuwe filters gecombineerd wordt met het ophalen van verzadigde filters die we vervolgens kunnen reactiveren. Hiermee hebben we al 400.000 ritten bespaart sinds 2015.
 • We verplaatsen ons met bedrijfsfietsen tussen de verschillende sites. Alle nieuwe Belgische bedrijfswagens hebben een CNG motor en kunnen rijden op schoon biogas.

Medailles en certificaten

Ons doel is uit te blinken in alles wat we doen. Daarom zijn wij trots dat DESOTEC een Gouden Medaille in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft ontvangen van Ecovadis, de grootste en meest betrouwbare verstrekker van duurzaamheidscertificaten ter wereld. Hiermee toont DESOTEC zich een leider in haar industrie, met een 94% score op 4 pijlers:

– Milieu
– Arbeid & mensenrechten
– Ethiek
– Duurzame aankoop

DESOTEC’s ISO 14001 en ISO 9001 certificaten zijn in 2018 weer verlengd en illustreren onze commitment om een goed geleide organisatie te zijn en tegelijkertijd de impact van onze business op het milieu onder controle te houden.