De kracht van circulaire zuivering

We helpen onze klanten om duurzamer te opereren. Met onze filtersystemen vangen we vervuilende stoffen met actieve kool, een natuurlijk product dat als een spons fungeert en deze verontreinigingen opzuigt.

Eenmaal verzadigd met deze afgevangen stoffen, wordt de actieve kool naar onze faciliteit in Roeselare, België, gebracht. Hier worden de vervuilende stoffen volledig geneutraliseerd en wordt de actieve kool gerecycleerd, zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Met dit proces komt er energie vrij die weer wordt ingezet voor het hoogwaardige reactivatieproces van de actieve kool. Alleen waterdamp komt dus uit onze schoorstenen.