Hoe wordt wat uit jullie schouwen komt gecontroleerd?

Desotec controle kamer

Deze waarden worden automatisch geregistreerd door gecertificeerde meetapparatuur, met geijkte analysesystemen. Deze zijn door de gespecialiseerde externe bedrijven juist afgesteld & worden door hen gecontroleerd en onderhouden. Wij kunnen de waarden niet zelf aanpassen of bewerken. We kunnen ze enkel goed houden door onze processen zéér goed te sturen. Een rapport van deze metingen wordt continue overgemaakt aan milieu-inspectie.

Er zijn in Vlaanderen door de overheid maximaal toegelaten normen te respecteren (die heel streng zijn tov andere Europese landen!), hiervan wordt een gemiddelde berekend per half uur en dag.

Gemiddeld is onze uitstoot slechts 1/5e van de maximaal toegelaten norm! We doen het dus nog eens 80% beter dan wat eigenlijk vereist wordt van ons. Daarnaast blijven we er dagelijks naar streven om onze uitstoot nóg te verminderen. Dit doen we door continu te onderzoeken hoe we nog beter kunnen filteren en door het blijven investeren in nieuwe technologieën en systemen. De technologieën bij ons in Roeselare zijn uniek voor onze markt.

Wist je trouwens dat onze meetapparatuur jaarlijks gekeurd moet worden door een extern bedrijf dat hiervoor gecertificeerd (bevoegd) is? Dit wordt bijvoorbeeld door SGS of Tauw gedaan. Eveneens doen deze halfjaarlijkse analyses op een aantal extra parameters, zoals de Vlarem wetgeving dit voorziet.

Wil je weten waarop de damp in de schouwen getest wordt? Stuur ons dan een mailtje op nicetomeetyou@desotec.com, en kom eens langs! Dan tonen wij jou graag waar dit allemaal over gaat.