Waar gaan de resterende stoffen van de actieve kool heen wanneer deze niet opgelost worden in de lucht?

De gebruikte filters die terugkomen van onze klanten, worden iedere keer volledig onderzocht. Ons labo laat ons weten wat er op of in de koolstof zit en hoeveel daarvan precies aanwezig is.

Aan de hand van deze informatie kijken we of we de actieve kool kunnen reactiveren (opnieuw gebruiksklaar maken) of niet. Indien we deze niet meer kunnen reactiveren, dan gaat deze richting gespecialiseerde afvalverwerkingscentra om veilig verwerkt te kunnen worden.

Wanneer deze wél gerecycleerd kan worden (bij de overgrote meerderheid van onze klanten het geval!), beschikken wij over een reactivatie-proces van actieve kool. Hierbij wordt de verontreiniging die aanwezig is op de kool vernietigd en/of geneutraliseerd.

  • Stap 1: Het vernietigen van de aanwezige verontreiniging. Dit proces geeft als rest gewoon water en CO2. Dit proces omvat meer dan 90% van de zuivering. Wat overblijft doorgaat de tweede stap.
  • Stap 2: Om de overgebleven deeltjes te vangen, wordt er gebruik gemaakt van een hele reeks filterinstallaties met toevoeging van neutraliserende stoffen (zoals bv. bicarbonaat en natriumhydroxide). De enige overgebleven resten zijn stof en zouten, die opgevangen en afgevoerd worden als vaste stoffen.

Alle gebruikte filters worden overigens veilig gestockeerd met alle vereiste veiligheidsmaatregelen, afhankelijk van welke klant ze komen. Dit is bijvoorbeeld een luchtdichte omgeving, of controle met warmtecamera’s. Vervuiling van de lucht, bodem en grondwater worden zo volledig uitgesloten. De actieve kool in de filters is voor ons zeer waardevol en we willen zo duurzaam mogelijk inzetten. Daarom gooien we deze niet zomaar weg: We willen de kool zo veel mogelijk recycleren en hergebruiken.

Wil je dit proces eens in actie zien? Stuur ons dan een mailtje op nicetomeetyou@desotec.com, en kom eens langs!